Tietoa Sammatin MLL.n paikallisyhdistyksestä

                                                               

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Sammatin paikallisyhdistys aloitti toimintansa nykyisellä kokoonpanolla 27.5.2014

Olemme siis aktiivinen ja innokas yhdistys joka ottaa nöyrästi vastaan kaiken tuen ja vapaaehtoisuuden mikä on mahdollista resurssoida.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Mannerheimin Lastensuojeluliittoon ja MLL:n Uudenmaan piiriin.

MLL:n toiminnan ydinlähtökohdat ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen, lasten kuulemisen ja osallisuuden edistäminen, lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen

sekä vanhemmuuden tukeminen.

Painotuksena toiminnassamme on löytää pienten asioiden merkitys elämässä: 


Onni löytyy arjesta.

Päämäärät ja arvot


Mannerheimin lastensuojeluliiton Sammatin paikallisyhdistys ry toimii MLL:n yleisten arvojen mukaisesti:

• lapsen ja lapsuuden arvostus

• yhteisvastuu

• inhimillisyys

• suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus

• ilo

ja pyrkii toiminnallaan edistämään MLL:n päämääriä:

• Jokainen lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen.

• Jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen kasvuympäristö.

• Vanhemmuus ja yhteinen kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea.

• Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat

yhteiskunnan näkyviä arvoja.

• Lapsuuden tueksi vahvistuu sukupolvien ketju.